CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1649/BQLDA-SKHĐT
Ngày bắt đầu: 15/09/2022
Ngày kết thúc: 29/09/2022
Lượt xem:
21731/SXD-QHKT
Ngày bắt đầu: 13/09/2022
Ngày kết thúc: 13/10/2022
Lượt xem:
32997/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 13/09/2022
Ngày kết thúc: 27/09/2022
Lượt xem:
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1406/2022/CV-VH
Ngày bắt đầu: 08/09/2022
Ngày kết thúc: 22/09/2022
Lượt xem:
2554/2022/CV-HANOIVID
Ngày bắt đầu: 08/09/2022
Ngày kết thúc: 22/09/2022
Lượt xem:
31295/UBND-BQL
Ngày bắt đầu: 06/09/2022
Ngày kết thúc: 20/09/2022
Lượt xem:
42615/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 17/08/2022
Ngày kết thúc: 31/08/2022
Lượt xem:
51480/SXD-QHKT
Ngày bắt đầu: 15/08/2022
Ngày kết thúc: 15/09/2022
Lượt xem:
61386/SGDĐT-TCCB
Ngày bắt đầu: 11/08/2022
Ngày kết thúc: 11/09/2022
Lượt xem:
72515/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 11/08/2022
Ngày kết thúc: 25/08/2022
Lượt xem:
82439/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 20/08/2022
Lượt xem:
91597/SNN-PTNT
Ngày bắt đầu: 03/08/2022
Ngày kết thúc: 03/09/2022
Lượt xem:
101224/BQL-QLĐTQHXDTNMT
Ngày bắt đầu: 02/08/2022
Ngày kết thúc: 17/08/2022
Lượt xem:
111173/UBND-BQLDA
Ngày bắt đầu: 02/08/2022
Ngày kết thúc: 17/08/2022
Lượt xem:
121586/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 27/07/2022
Ngày kết thúc: 27/08/2022
Lượt xem:
13912/UBND-BQLDA
Ngày bắt đầu: 27/07/2022
Ngày kết thúc: 11/08/2022
Lượt xem:
141745/SKHĐT-KTN
Ngày bắt đầu: 22/07/2022
Ngày kết thúc: 22/08/2022
Lượt xem:
152304/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 22/07/2022
Ngày kết thúc: 05/08/2022
Lượt xem:
161498/SNN-TT&CN
Ngày bắt đầu: 21/07/2022
Ngày kết thúc: 21/08/2022
Lượt xem:
172192/CV-UBND
Ngày bắt đầu: 21/07/2022
Ngày kết thúc: 03/08/2022
Lượt xem:
182243/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 15/07/2022
Ngày kết thúc: 15/08/2022
Lượt xem:
191656/SKHĐT-KTN
Ngày bắt đầu: 14/07/2022
Ngày kết thúc: 14/08/2022
Lượt xem:
202168/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 12/07/2022
Ngày kết thúc: 27/07/2022
Lượt xem:
212163/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 12/07/2022
Ngày kết thúc: 27/07/2022
Lượt xem:
22696/SVHTTDL-VP
Ngày bắt đầu: 08/07/2022
Ngày kết thúc: 08/08/2022
Lượt xem:
231504/UBND-BQL
Ngày bắt đầu: 08/07/2022
Ngày kết thúc: 22/07/2022
Lượt xem:
242036/CV-UBND
Ngày bắt đầu: 08/07/2022
Ngày kết thúc: 22/07/2022
Lượt xem:
25332/TTr-NV
Ngày bắt đầu: 04/07/2022
Ngày kết thúc: 04/08/2022
Lượt xem:
2620/CV-DMC
Ngày bắt đầu: 04/07/2022
Ngày kết thúc: 19/07/2022
Lượt xem:
271163/SXD-PTDT-QLN
Ngày bắt đầu: 28/06/2022
Ngày kết thúc: 28/07/2022
Lượt xem:
281485/SKHĐT-VP
Ngày bắt đầu: 27/06/2022
Ngày kết thúc: 27/07/2022
Lượt xem:
291962/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 27/06/2022
Ngày kết thúc: 12/07/2022
Lượt xem:
3037-CV-HL
Ngày bắt đầu: 22/06/2022
Ngày kết thúc: 07/07/2022
Lượt xem:
311364/UBND-QĐMB
Ngày bắt đầu: 20/06/2022
Ngày kết thúc: 05/07/2022
Lượt xem:
321774/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 13/06/2022
Ngày kết thúc: 13/07/2022
Lượt xem:
3309/CV-KS&ĐTNVN
Ngày bắt đầu: 06/06/2022
Ngày kết thúc: 21/06/2022
Lượt xem:
341648/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 02/06/2022
Ngày kết thúc: 16/06/2022
Lượt xem:
351647/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 02/06/2022
Ngày kết thúc: 16/06/2022
Lượt xem:
361620/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 01/06/2022
Ngày kết thúc: 16/06/2022
Lượt xem:
37Số 20/CV-336CB
Ngày bắt đầu: 30/05/2022
Ngày kết thúc: 30/06/2022
Lượt xem:
381056/STC-TCĐT
Ngày bắt đầu: 25/05/2022
Ngày kết thúc: 25/06/2022
Lượt xem:
39Số 1542 /STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 25/05/2022
Ngày kết thúc: 25/06/2022
Lượt xem:
4016/CV-HHCB
Ngày bắt đầu: 24/05/2022
Ngày kết thúc: 07/06/2022
Lượt xem:
41959/SNN-TT&CN
Ngày bắt đầu: 23/05/2022
Ngày kết thúc: 23/06/2022
Lượt xem:
421518/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 23/05/2022
Ngày kết thúc: 07/06/2022
Lượt xem:
43Số 36/CV-CT
Ngày bắt đầu: 18/05/2022
Ngày kết thúc: 18/06/2022
Lượt xem:
44Số 1028/SNV-BTĐKT
Ngày bắt đầu: 17/05/2022
Ngày kết thúc: 17/06/2022
Lượt xem:
45Số 1376 /STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 11/05/2022
Ngày kết thúc: 11/06/2022
Lượt xem:
461377/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 11/05/2022
Ngày kết thúc: 26/05/2022
Lượt xem:
471348/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 10/05/2022
Ngày kết thúc: 25/05/2022
Lượt xem:
48Số 1326 /STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 09/05/2022
Ngày kết thúc: 09/06/2022
Lượt xem:
491002/SKHĐT-ĐKKD
Ngày bắt đầu: 09/05/2022
Ngày kết thúc: 24/05/2022
Lượt xem:
501321/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 09/05/2022
Ngày kết thúc: 24/05/2022
Lượt xem:
123456
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 52
  • Hôm nay: 11205
  • Trong tuần: 106 962
  • Tất cả: 13177603
  • Tất cả: 24449