No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 2156

Kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính tại Sở Tài chính

Sáng 22/9, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện CCHC tại Sở Tài chính.

 

Đại diện Sở Tài chính báo cáo công tác cải cách hành chính tại buổi làm việc.

 

Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2021 của UBND tỉnh, Sở Tài chính tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành 10 văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện 11 thủ tục hành chính (TTHC). 100% TTHC được niêm yết công khai, minh bạch tại trụ sở cơ quan, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Cổng thông tin điện tử cơ quan theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc giải quyết các THHC.

Từ ngày 16/12/2020 - 16/9/2021, Sở tiếp nhận 292 hồ sơ giải quyết TTHC, trong đó có 214 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, 78 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích. 100% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn.

Về cải cách tổ chức, Sở sắp xếp, kiện toàn lại các phòng chuyên môn, số lượng trưởng, phó phòng giảm 6 vị trí; số lượng công chức theo lộ trình giảm 10% so với năm 2015. Hiện nay, Sở đang thực hiện 7 phần mềm ứng dụng chuyên ngành, 1 ứng dụng cấp tỉnh; chuyển đổi, áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001:2015.

Qua kiểm tra, đoàn công tác chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, công chức chưa được thường xuyên, liên tục; chưa có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể. Cần cụ thể hóa hơn nữa các văn bản của cấp trên phù hợp với tình hình địa phương; tổ chức thực hiện kịp thời, có đôn đốc, kiểm tra thường xuyên. Tiếp tục cải cách TTHC, nhất là các TTHC liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp. Thực hiện chế độ công khai về quy trình giải quyết công việc, TTHC và thời gian giải quyết… nhằm cải thiện các chỉ số trong năm 2021 và những năm tiếp theo một cách ổn định và bền vững, đặc biệt là chỉ số cải cách tài chính công do Sở Tài chính phụ trách.

Sở Tài chính kiến nghị: Các cơ quan liên quan cùng phối hợp, có giải pháp xử lý dứt điểm vướng mắc trong theo dõi, quản lý thực hiện TTHC cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách; tổ chức các lớp bồi dưỡng về CCHC.

 

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Tài chính tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà UBND tỉnh giao; cần rà soát kỹ, có biện pháp cụ thể để tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Đối với 6 nhóm chỉ số CCHC, từng sở, ngành, địa phương, trong đó có Sở Tài chính phải cải thiện tăng ổn định, bền vững. Người đứng đầu đơn vị phải thể hiện rõ trách nhiệm và sự quyết tâm cao; phải thể chế hóa trách nhiệm của tập thể, cá nhân gắn với công tác thi đua, khen thưởng.

Tiếp tục rà soát các nội dung thành phần của các chỉ số để tham mưu quyết liệt và xử lý dứt khoát. Công tác tham mưu các văn bản quản lý pháp luật phải nhanh, kịp thời, chuẩn mực, kỹ lưỡng. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chấn chỉnh, đôn đốc, nhắc nhở các sở, ngành, địa phương còn sai sót, chậm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách.

Theo Baocaobang.vn

Tin khác
1 2 3 4 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 49