No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 2140

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm; lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng

Ngày 13/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1870/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm; lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, tổng số danh mục công bố là 30 thủ tục hành chính. Trong đó, công bố mới 16 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục hành chính; bị bãi bỏ 15 thủ tục hành chính. Tổng số thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 19 thủ tục hành chính; tổng số cắt giảm thời hạn giải quyết là 09 thủ tục hành chính.

Nội dung các bộ phận cơ bản của thủ tục hành chính không nêu trong quyết định này, thực hiện theo Quyết định số 572/QĐ-LĐTBXH, ngày 17/5/2021 và Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH, ngày 03/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


 

D.L

Tin khác
1 2 3 4 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 39