No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 154
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
2949/TB-UBND Thông báo Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022
Lượt xem: 246
11/11/2022
2950/TB-UBND Thông báo Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022
Lượt xem: 162
11/11/2022
1997/TB-HĐXTTTƯT Thông báo Kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14 - năm 2023 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 648
05/08/2022
1620/TB-VP Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc
Lượt xem: 609
05/07/2022
1533/TB-VP Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2022
Lượt xem: 670
28/06/2022
06/TB-BTCD Thông báo về việc từ chối tiếp công dân, bà Đỗ Thị Chủ
Lượt xem: 1014
10/06/2022
1100/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại Hội nghị công tác xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
Lượt xem: 992
19/05/2022
1100/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại Hội nghị công tác xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
Lượt xem: 1360
19/05/2022
704/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2022
Lượt xem: 1282
29/03/2022
473/TB-UBND Thông báo V/v công bố Danh sách xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các xã, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 625
07/03/2022
12345678910...