No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 354
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
3036/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển Thông kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 6
17/11/2022
2943/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 186
11/11/2022
2945/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng công chức tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 161
11/11/2022
2822/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 5
01/11/2022
2816/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 6
01/11/2022
1474/KH-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 186
13/10/2022
2478/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 356
27/09/2022
2451/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 314
26/09/2022
2452/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 309
26/09/2022
2351/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 505
14/09/2022
12345678910...