No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 91
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
2917/UBND-VX V/v thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam
Lượt xem: 233
10/11/2022
2631/UBND-VX V/v triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 297
12/10/2022
2573/UBND-TH V/v tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 297
04/10/2022
2262/UBND-TTPVHCC V/v triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ và Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 527
30/08/2022
934/GPMT-UBND Giấy phép môi trường của Dự án Nhà máy luyện feromangan Trùng Khánh, Cao Bằng
Lượt xem: 695
26/07/2022
1404/UBND-VX V/v tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội
Lượt xem: 842
06/06/2022
27/BTCD-XLĐ V/v chuyển đơn tố cáo của công dân
Lượt xem: 357
24/08/2021
990/UBND-VX Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2022
Lượt xem: 341
27/04/2021
666/UBND-BTCD V/v Trả lời và hướng dẫn ông Vũ Công Hằng gửi đơn
Lượt xem: 345
24/03/2021
2210/UBND-BTCD Chuyển đơn khiếu nại của ông Mạc Văn Mến, huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 356
04/09/2020
12345678910