No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 191
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
2816/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 6
01/11/2022
1283/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025"
Lượt xem: 375
29/09/2022
2451/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 314
26/09/2022
1241/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công, lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 351
21/09/2022
1572/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 579
21/06/2022
715/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1224
29/03/2022
375/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020
Lượt xem: 344
23/02/2022
12/KH-UBND Kế hoạch Tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 328
05/01/2022
3536/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về "Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới" năm 2021
Lượt xem: 312
15/12/2021
48/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 332
10/12/2021
12345678910...