No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 253
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
2452/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 309
26/09/2022
2331/BC-UBND Báo cáo thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2021
Lượt xem: 516
12/09/2022
1177/QĐ-UBND Quyết định về việc phân công cơ quan đơn vị phụ trách, giúp xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 488
12/09/2022
691/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 556
13/06/2022
652/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lam nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 992
02/06/2022
06/CT-UBND Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh năm 2022
Lượt xem: 1347
31/03/2022
570/UBND-KT V/v lập Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 trong năm 2022
Lượt xem: 537
14/03/2022
3671/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2021, kế hoạch thực hiện năm 2022
Lượt xem: 370
27/12/2021
2510/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt danh mục cây trồng đặc hữu, có giá trị kinh tế cao được áp dụng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 414
20/12/2021
2494/QĐ-UBND Quyết định Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2022 thuộc Dự án Bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2021-2025 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 393
16/12/2021
12345678910...