Get Adobe Flash player
Truy nã đối tượng: Đặng Mùi Pham.
Họ và Tên: Đặng Mùi Pham.
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1996
Hộ khẩu thường trú: Xóm Thôm Ô, Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
Phạm vi truy nã: Toàn quốc
Truy nã đối tượng: Sần Sành Mình
Họ và Tên: Sần Sành Mình
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1980
Hộ khẩu thường trú: Xóm Lũng Mật, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.
Phạm vi truy nã: Toàn quốc
Truy nã đối tượng: Hoàng Minh Thông
Họ và Tên: Hoàng Minh Thông
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1982
Hộ khẩu thường trú: Phố Hạ Lang - Thị trấn Thanh Nhật - huyện Hạ Lang
Phạm vi truy nã: Toàn quốc
Truy nã đối tượng: Phạm Thị Hồng
Họ và Tên: Phạm Thị Hồng
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1983
Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
Phạm vi truy nã: Toàn quốc
Truy nã đối tượng: Đàm Quang Vinh
Họ và Tên: Đàm Quang Vinh
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1968
Hộ khẩu thường trú: Phường Tân Giang, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Phạm vi truy nã: Toàn quốc
Truy nã đối tượng: Nguyễn Văn Thiệu
Họ và Tên: Nguyễn Văn Thiệu
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1993
Hộ khẩu thường trú: Xóm Khu Noọc, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.
Phạm vi truy nã: Toàn quốc
Truy nã đối tượng: Bế Minh Hải
Họ và Tên: Bế Minh Hải
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1990
Hộ khẩu thường trú: Xóm Háng Páo, xã Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.
Phạm vi truy nã: Toàn quốc
Truy nã đối tượng: Vi Văn Hòa
Họ và Tên: Vi Văn Hòa
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1984
Hộ khẩu thường trú: Xóm Thông Thá, xã Hoàng Hải, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng
Phạm vi truy nã: Toàn quốc
Truy nã đối tượng: Hoàng Văn Phi
Họ và Tên: Hoàng Văn Phi
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1980
Hộ khẩu thường trú: Xóm Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Phạm vi truy nã: Toàn quốc
Truy nã đối tượng: Lương Văn Sơn
Họ và Tên: Lương Văn Sơn
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1980
Hộ khẩu thường trú: Xóm Khưa Hoi, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Phạm vi truy nã: Toàn quốc
Truy nã đối tượng: Hoàng Quang Sò
Họ và Tên: Hoàng Quang Sò
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1983
Hộ khẩu thường trú: Xóm Nậm Thúm, xã Ngọc Chung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
Phạm vi truy nã: Toàn quốc
Truy nã đối tượng: Vàng A Chua
Họ và Tên: Vàng A Chua
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1997
Hộ khẩu thường trú: Bản Pú Hồng A, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Nơi đăng ký tạm trú: Bản Pú Hồng A, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Phạm vi truy nã: Toàn quốc
Truy nã đối tượng: Hoàng Thế Mạnh
Họ và Tên: Hoàng Thế Mạnh
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1983
Hộ khẩu thường trú: phường Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Bắc Kạn
Nơi đăng ký tạm trú: phường Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Bắc Kạn
Phạm vi truy nã: Toàn quốc
Truy nã đối tượng: Vũ Hồng Nguyện
Họ và Tên: Vũ Hồng Nguyện
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1988
Hộ khẩu thường trú: Thôn 9, Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng
Nơi đăng ký tạm trú: Thôn 9, Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng
Phạm vi truy nã: tesst
 

Trực ban: 069 2406112

Phản ứng nhanh: 113

PCCC: 114

 

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND

  1. Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
  2. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
  3. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
  4. Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
  5. Đối với công việc, phải tận tụy
  6. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo

LƯỢT TRUY CẬP