Get Adobe Flash player

Giới thiệu chung

       Hòa chung khí thế sục sôi cùng cả nước trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã nhất tề vùng dậy đấu tranh giành chính quyền...
Nội dung đang được cập nhật...
 

Trực ban: 069 2406112

Phản ứng nhanh: 113

PCCC: 114

 

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND

  1. Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
  2. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
  3. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
  4. Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
  5. Đối với công việc, phải tận tụy
  6. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo

LƯỢT TRUY CẬP