Get Adobe Flash player

STT

Câu hỏi

Tên của bạn

Ngày hỏi

1 Hỏi đáp Phạm Tiến Minh 01/11/2016
2 Hỏi đáp Lục Xuân Hòa 18/08/2016
3 Hỏi về đăng ký sang tên Bùi Thị Phương Lan 15/08/2016
4 HỎI VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XE MÁY ĐIỆN Nguyễn Hùng 15/08/2016

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND

  1. Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
  2. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
  3. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
  4. Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
  5. Đối với công việc, phải tận tụy
  6. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo

LƯỢT TRUY CẬP