Get Adobe Flash player

Công an tỉnh-Sở GD&ĐT: Phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG

Lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo ký kết Quy chế phối hợp.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở GD&ĐT đã ký kết Quy chế phối hợp trong thời gian tới. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp đã ký kết, góp phần thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ chung của hai ngành.Tại lễ ký kết, lãnh đạo hai ngành thống nhất các nội dung phối hợp: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên  nắm chắc và hiểu biết rõ các âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm, từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng; hai bên thường xuyên trao đổi cung cấp thông tin về an ninh trật tự có liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành GD&ĐT; phòng, chống cháy nổ, giáo dục an toàn giao thông; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” trong ngành GD&ĐT; sơ kết, tổng kết, nghiên cứu khoa học về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong ngành GD&ĐT...

Các thông tin khác
 

Trực ban: 069 2406112

Phản ứng nhanh: 113

PCCC: 114

 

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND

  1. Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
  2. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
  3. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
  4. Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
  5. Đối với công việc, phải tận tụy
  6. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo

Lịch tiếp công dân

 LƯỢT TRUY CẬP