Get Adobe Flash player

THÔNG BÁO

Ngày 13/12/2018 Giám đốc Công an tỉnh đã ký Quyết định số 3521/QĐ-CAT-PX05, Ban hành quy chế quản lý, sử dụng đường dây điện thoại nóng và việc tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ Công an qua đường dây điện thoại nóng.

Công an tỉnh thông báo đến các cơ quan, ban ngành và cán bộ, nhân dân số điện thoại nóng của Bộ công an và Công an tỉnh Cao Bằng. Cụ thể:

- Bộ công an: 069 234 2593

- Công an tỉnh Cao Bằng: 02 063 707 899

Công an các đơn vị tổ chức niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng Bộ công an và Công an tỉnh tiếp nhận tin phản ánh về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của CBCS công an, tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính của công an các đơn vị để cơ quan, tổ chức cá nhân biết, phối hợp thực hiện./.

 
 

Trực ban: 069 2406112

Phản ứng nhanh: 113

PCCC: 114

 

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND

  1. Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
  2. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
  3. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
  4. Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
  5. Đối với công việc, phải tận tụy
  6. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo

LƯỢT TRUY CẬP