Get Adobe Flash player

Hội nghị trực tuyến thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 13/3, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở ( DS&NƠ) Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về thực hiện Tổng điều tra DS&NƠ năm 2019.

Tại điểm cầu Cao Bằng, dự hội nghị có các đồng chí: Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Tổng điều tra DS&NƠ tỉnh.

http://img.baocaobang.epi.vn/Uploaded/xoant/2019_03_13/truc%20tuyen%20(3548%20x%202038).jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Mục đích của Tổng điều tra DS&NƠ năm 2019 là: tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu dân số, nhân khẩu học và nhà ở phục vụ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển DS&NƠ trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng nhu cầu thông tin về DS&NƠ phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư thời kỳ 2019 - 2029.

Tổng điều tra DS&NƠ sẽ được thực hiện đồng loạt vào lúc 0 giờ ngày 1/4/2019. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 7 giời sáng ngày 1/4/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019. Kết quả sơ bộ của Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 7/2019; kết quả điều tra mẫu vào quý IV/2019; kết quả điều tra toàn bộ vào quý II/2020; các báo cáo phân tích chuyên đề vào quý IV/2020.

Thực hiện tổng điều tra DS&NƠ đến nay, các tỉnh, thành phố đã tổ chức 72 hội nghị cấp tỉnh, 760 hội nghị cấp huyện về công tác quản lý; 73 hội nghị cấp tỉnh và 3.236 hội nghị cấp huyện về công tác lập bảng kê hộ với khoảng 9.300 giám sát viên các cấp; khoảng 110.000 điều tra viên thống kê và tổ trưởng điều tra. Tham gia tổng điều tra còn có các thành viên BCĐ và văn phòng BCĐ các cấp. BCĐ Trung ương đã hoàn thiện 2 loại phiếu hỏi Tổng điều tra gồm 22 câu hỏi sử dụng để hỏi toàn bộ dân số và 65 câu hỏi để hỏi bổ sung thông tin phiếu điều tra toàn bộ tại các hộ mẫu được chọn. Ban hành 11 loại tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin.

Đến ngày 20/1/2019 công tác lập bảng kê hộ đã hoàn thành. Tổng địa bàn điều tra là 217.586 với 26,2 triệu hộ dân cư và trên 94 triệu người. Trong đó có 68.990 hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trên Internet, chiếm 0,26%. Kinh phí thực hiện Tổng điều tra DS&NƠ năm 2019 là 1.100 tỷ đồng.

Tại Cao Bằng, đến nay công tác chuẩn bị Tổng điều tra DS&NƠ tỉnh đã thực hiện theo các hướng dẫn của Trung ương và đảm bảo đúng tiến độ. 100% xã, phường, thị trấn được vẽ sơ đồ nền và được cập nhật vào trang thông tin tác nghiệp của BCĐ Tổng điều tra Trung ương. Toàn tỉnh được phân chia thành 1.448 địa bàn, trong đó có 1.419 địa bàn thường và 29 địa bàn đặc thù. Tổng số hộ được lập bảng kê là 135.497 hộ thuộc địa bàn thường.

Tại hội nghị, có 6 tỉnh, thành phố và 4 Bộ báo cáo tình hình công tác chuẩn bị thực hiện Tổng điều tra DS&NƠ năm 2019 đến thời điểm hiện nay.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ Tổng điều tra DS&NƠ Trung ương nhấn mạnh: Tổng điều tra DS&NƠ năm 2019 là cuộc tổng điều tra lớn nhất của Quốc gia từ trước đến nay. Để thực hiện thành công Tổng điều tra yêu cầu các cấp ủy Đảng, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt mục đích, yêu cầu của Tổng điều tra; đảm bảo tiết kiệm, tính chính xác và chất lượng, số lượng các chỉ tiêu thống kê; thực hiện nhanh gọn, an toàn tuyệt đối trong thu thập, biên tập, bảo mật, sử dụng số liệu.

Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của Tổng điều tra DS&NƠ từ Trung ương đến địa phương, nhất là những địa bàn khó khăn về địa lý, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; rà soát hạ tầng công nghệ thông tin tại các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để có giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ cho các đơn vị. BCĐ các cấp nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí đủ nhân sự triển khai theo đúng phương án và hướng dẫn của Trung ương...

K.X

Theo baocaobang.vn

 
Các thông tin khác
 

Trực ban: 069 2406112

Phản ứng nhanh: 113

PCCC: 114

 

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND

  1. Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
  2. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
  3. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
  4. Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
  5. Đối với công việc, phải tận tụy
  6. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo

LƯỢT TRUY CẬP