Get Adobe Flash player

CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ (Từ ngày 07/03/2019 đến ngày 13/03/2019)

Thực hiện kế hoạch số 3857/KH-C07-P1 ngày 10/12/2018 của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) về việc bảo đảm an toàn PCCC&CNCH năm 2019; Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH… Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, tuyên truyền; phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC & CNCH, bám sát địa bàn cơ sở để tuyên truyền, xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC & CNCH gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng dân cư, phát huy phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC & CNCH để mỗi người dân tự giác tìm hiểu, trang bị kiến thức, kỹ năng, phương tiện chữa cháy, CNCH cho bản thân, gia đình…

Trong tuần qua, phòng cảnh sát PCCC và CNCH đã tiến hành kiểm tra 08 cơ sở lập 08 biên bản kiểm tra tại một số cơ sở như: Xưởng sửa chữa ô tô Liên Minh (Tổ 6, Ngọc Xuân, TPCB); Xưởng sửa chữa ô tô Đình Thành (Tổ 11, Ngọc Xuân, TPCB); Cơ sở gia công cơ khí Nam Nhung (Tổ 10, Ngọc Xuân, TPCB); Điện lực Phục Hòa (Thị trấn Hòa Thuận, Phục Hòa); Khách sạn Max Boutique (Vườn Cam, Hợp Giang, TPCB)… Qua kiểm tra phát hiện 24 thiếu sót đề nghị cơ sở khắc phục để đảm bảo công tác PCCC và tài sản, tính mạng của người dân; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tổ chức huấn luyện PCCC; bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị PCCC; tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ; thực hiện nghiêm túc phương châm ‘‘4 tại chỗ’’, tổ chức thực hiện tốt các phương án PCCC.

Ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác PCCC và CNCH tại chợ Xanh (Thành phố Cao Bằng)

 

 

Tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác an toàn PCCC tại các cơ sở, đơn vị; nâng cao chất lượng quản lý, bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng các phương tiện, trang thiết bị PCCC đáp ứng điều kiện sản xuất kinh doanh, sinh hoạt tại đơn vị.
Rà soát, bổ sung phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ khi có sự thay đổi về tình huống, lực lượng, phương tiện PCCC & CNCH; tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ định kỳ theo quy định. 

Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra an toàn PCCC các cơ sở trên địa bàn tỉnh, nhất là các cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao./.    

                                                                   Thanh Duyên

 
Các thông tin khác
 

Trực ban: 069 2406112

Phản ứng nhanh: 113

PCCC: 114

 

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND

  1. Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
  2. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
  3. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
  4. Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
  5. Đối với công việc, phải tận tụy
  6. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo

LƯỢT TRUY CẬP