Get Adobe Flash player

An toàn giao thông

Trong tuần, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh bố trí 56 ca, với 196 lượt CBCS tuần tra kiểm...
Trong tuần qua xảy ra 01 vụ TNGT; chết 01 người. So với tuần trước: Giảm 1 vụ; giảm 03 người...
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BCA, ngày 9/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về “nâng cao hiệu lực, hiệu...
Trong tuần quan, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 02 vụ TNGT; chết 01 người; bị thương 03 người; ước...
Về tình hình TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh trong tuần qua xảy ra 2 vụ TNGT; chết 01 người; bị...
Về  kết quả tuần tra kiểm soát: Trong tuần qua,phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh bố trí...
Trong tuần qua về công tác tuần tra kiểm soát: Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã bố trí 56...
Trong tuần qua, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 01 vụ TNGT; chết 01 người; bị thương 02 người; ước...
Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND) vừa ban hành Công văn số 627/UBND-GT gửi một số sở, ngành, Ban An toàn...
Trong tuần qua, tình hình TTATGT so với tuần trước: Giảm 02 vụ TNGT; giảm 01 người chết; giảm 02...

Trang

 

Trực ban: 069 2406112

Phản ứng nhanh: 113

PCCC: 114

 

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND

  1. Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
  2. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
  3. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
  4. Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
  5. Đối với công việc, phải tận tụy
  6. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo

LƯỢT TRUY CẬP