Get Adobe Flash player

Đoàn TN Công anh tỉnh

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, cánh tay đắc lực của Đảng, tiên phong đi đầu trong công tác...

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với Công an nhân dân, những năm qua, Đoàn thanh niên Công an...

 

Trực ban: 069 2406112

Phản ứng nhanh: 113

PCCC: 114

 

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND

  1. Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
  2. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
  3. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
  4. Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
  5. Đối với công việc, phải tận tụy
  6. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo

Lịch tiếp công dân

 LƯỢT TRUY CẬP