Get Adobe Flash player

Cải cách hành chính

STT

Thủ tục

Đơn vị thực hiện

1
Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh Phòng tổ chức cán bộ, Công an tỉnh
2
Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh Phòng tổ chức cán bộ, Công an tỉnh
3
Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh Phòng tổ chức cán bộ, Công an tỉnh
4
Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an
5
Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an
6
Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an
7
Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an
8
Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
9
Cấp giấy vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
10
Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trang

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND

  1. Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
  2. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
  3. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
  4. Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
  5. Đối với công việc, phải tận tụy
  6. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo

Lịch tiếp công dân

 

LƯỢT TRUY CẬP