Cơ quan ban hành
Tổng số: 218
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
54/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước có sử dụng ngân sách tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 75
Tải về 25
55/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 56
Tải về 1
56/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 NGHỊ QUYẾT Ban hành Chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025
Lượt xem: 53
Tải về 3
57/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1059
Tải về 3
58/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1078
Tải về 18
59/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn Đề án “Xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025”
Lượt xem: 1131
Tải về 9
60/NQ-HĐND 16/12/2020 NGHỊ QUYẾT Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1095
Tải về 4
61/NQ-HĐND 16/12/2020 NGHỊ QUYẾT Thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 1122
Tải về 14
62/NQ-HĐND 16/12/2020 NGHỊ QUYẾT Thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 1044
Tải về 10
63/NQ-HĐND 16/12/2020 NGHỊ QUYẾT Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1070
Tải về 3
12345678910...