Lượt xem: 507

Phát huy sức mạnh dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

Ngày 16-8, Bộ Công an phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”.
Đồng chủ trì và tham gia điều hành hội thảo gồm các đồng chí: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy  viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Công an tỉnh Cao Bằng, dự hội thảo có đồng chí đại tá Vũ Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Bế Thanh Tịnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan, lãnh đạo Công an các huyện, thành phố.

Ảnh: Đại biểu dự Hội thảo trực tuyến tại điểm cầu Công an tỉnh Cao Bằng.


Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã trình bày 11 tham luận về các chuyên đề như: tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; phát huy các nguồn lực bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; vị trí, vai trò và những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia... Hội thảo làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và khẳng định vị trí, tầm quan trọng phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia. Trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. 
Kết luận hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng, hội thảo là hoạt động khoa học rất có ý nghĩa. Nhiều tham luận có góc độ tiếp cận khác nhau đã lột tả, phân tích, làm rõ những vấn đề từ lý luận đến thực tiễn. Trong đó khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phải đi đối với bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác đối ngoại; khẳng định vai trò và sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo vệ an ninh quốc gia; khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an và Quân đội trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Phòng PX03

Thông tin mới nhất

Hoi dap

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 9
Đăng nhập
 
ipv6 ready