Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
138 kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợCông an cấp xã
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú Quản lý xuất, nhập cảnhCông an cấp xã
Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở Công an cấp xã Quản lý xuất, nhập cảnhCông an cấp xã
Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Khiếu nại, tố cáoCông an cấp xã
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Khiếu nại, tố cáoCông an cấp xã
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý ngành nghề đầu tư kinh doạnh có điều kiệnCông an cấp huyện
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý ngành nghề đầu tư kinh doạnh có điều kiệnCông an cấp huyện
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý ngành nghề đầu tư kinh doạnh có điều kiệnCông an cấp huyện
Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tổ chức cán bộCông an cấp huyện
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộCông an cấp huyện
Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộCông an cấp huyện
Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộCông an cấp huyện
Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộCông an cấp huyện
Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộCông an cấp huyện
Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộCông an cấp huyện
Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộCông an cấp huyện
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộCông an cấp huyện
Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng công an nhân dân Khiếu nại, tố cáoCông an cấp huyện
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng công an nhân dân Khiếu nại, tố cáoCông an cấp huyện
Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở Công an cấp huyện Quản lý xuất, nhập cảnhCông an cấp huyện
1234567