Lượt xem: 756

Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị

Công an tỉnh vừa tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” (Nghị quyết số 12-NQ/TW).

Dự và chỉ đạo hội nghị có đại tá Vũ Hồng Quang, UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh. Cùng dự, có đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại tá Đoàn Hồng Hiệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo công an các đơn vị; công an các huyện, thành phố.

Zalo

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; bao gồm 04 quan điểm chỉ đạo; 07 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 12-NQ/TW là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén, mang bản chất của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; mang tính Nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu; có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ; pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại. Nội dung Nghị quyết số 12 – NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII là đặc biệt quan trọng, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đưa nước ta ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Zalo
Đại tá Vũ Hồng Quang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cấp uỷ đảng và các đơn vị cần phản tập trung chuẩn bị chu đáo để tổ chức phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết cũng như các Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Công an tỉnh nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm trong toàn lực lượng.

Xác định mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ đảng viên, chiến sĩ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị cần phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Coi trọng danh dự, tự giác, gương mẫu, nêu cao tính tiền phong trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp mà Nghị quyết 12 đã đề ra.

Ngọc Ánh

Thông tin mới nhất

Hoi dap

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 6
Đăng nhập
 
ipv6 ready