Lượt xem: 553

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới

Ngày 12/9, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo tại buổi lễ; cùng dự có lãnh đạo Trường chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng.

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng

Các học viên tham gia lớp học

 Tham gia lớp học có 37 đồng chí đảng viên mới kết nạp của 08 Chi, Đảng bộ cơ sở. Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 12 - 16/9/2022), các học viên sẽ được báo cáo viên giới thiệu 10 chuyên đề, gồm những kiến thức cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội…

Đại tá Lương Văn Thiểm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng

Tại buổi lễ, Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên phải nêu cao ý thức tự giác, gương mẫu chấp hành tốt nội quy lớp học, phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Gia Hưng

Thông tin mới nhất

Hoi dap

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 10
Đăng nhập
 
ipv6 ready