Lượt xem: 1187

Phòng An ninh đối ngoại đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Công an tỉnh phát động. Ban chi ủy, lãnh đạo Phòng An ninh đối ngoại đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” hàng năm với nội dung, khẩu hiệu phù hợp, không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính và quy chế dân chủ trên các mặt công tác.

 Tăng cường chỉ đạo cán bộ chiến sỹ (CBCS) phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan bám sát địa bàn, đối tượng, nắm chắc tình hình, triển khai có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, phát hiện kịp thời mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; chủ động tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo đấu tranh, giải quyết tốt các mặt công tác liên quan đến an ninh chính trị, bảo đảm giữ vững an ninh trên tuyến biên giới Cao Bằng, an ninh trên lĩnh vực hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài…

Qua thực hiện phong trào thi đua, toàn thể CBCS đã tích cực hưởng ứng, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình công tác và các tiêu chí thi đua đơn vị đã đề ra. Định kỳ hàng tuần, tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng đơn vị đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác tuần, tháng, quý tiếp theo, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh trật tự (ANTT), phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS, qua đó 100% CBCS luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao lòng tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam.

 Tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng An ninh đối ngoại; Tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh thẩm định các dự án, khoản viện trợ do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Ngoại vụ và các lực lượng liên quan tăng cường công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình ngoại biên, tình hình tại địa bàn biên giới, cửa khẩu, hoạt động của các thành viên tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương...


Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ công an, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng 

trao Cờ dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2019 

cho 04 tập thể trong đó có phòng An ninh đối ngoại 


Với những kết quả thành tích đạt được từ năm 2015 đến nay, 05 năm liền tập thể đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở; được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng 01 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Bộ Công an tặng 02 Bằng khen; UBND tỉnh tặng 03 Bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng 05 Giấy khen và trên 23 lượt CBCS được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện các phong trào thi đua, hàng năm giữ vững Chi bộ - Đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện. 


 Hoàng Nguyễn


Hoàng Nguyễn

Thông tin mới nhất

Hoi dap

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 137
  • Trong tuần: 4 477
  • Tất cả: 705465
  • Tất cả: 814
Đăng nhập
 
ipv6 ready