Lượt xem: 118

Tiếp tục đổi mới công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc

Chiều 23/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại dự và chỉ đạo.

Đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.
 

Năm 2021, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, ngành và địa phương, bảo đảm chủ động, đồng bộ, góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, thu hút nguồn lực, khẳng định vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Việc triển khai cả 3 lĩnh vực đã bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Chính phủ về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, các văn kiện về biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, phương thức, hướng tới các đối tượng khác nhau theo hướng linh hoạt, thuyết phục, góp phần tăng cường ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ.

Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới  đã có những đóng góp quan trọng, góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, thu hút nguồn lực, khẳng định vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2021 còn một số tồn tại, hạn chế như: Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa được triển khai thường xuyên; việc cung cấp thông tin chính thống chưa kịp thời; một số địa phương, đơn vị lúng túng trong việc giải mật thông tin; nhiều tài liệu, sản phẩm tuyên truyền trùng lặp về nội dung, chưa hấp dẫn người đọc. Các sản phẩm thông tin bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc được thúc đẩy nhưng chưa đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng…

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh trình bày tham luận với chủ đề “Công tác quản lý, bảo vệ, xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh và những yêu cầu đặt ra trong tình hình mới”. Trong đó nêu rõ, năm 2021, Cao Bằng chú trọng quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư cho khu kinh tế cửa khẩu và các xã biên giới trên 116 tỷ đồng; chủ động làm tốt công tác tuyên truyền về quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021. Nổi bật, tỉnh đã đăng cai tổ chức thành công Chương trình gặp gỡ đầu xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh của Việt Nam với Bí thư Khu ủy Quảng Tây; Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)… Công tác quản lý, bảo vệ, xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh được thực hiện hiệu quả, thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới và đối ngoại của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Năm 2022, tình hình khu vực và thế giới được dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống đặt ra nhiều thách thức, tác động tới quan hệ quốc tế, trong đó có ảnh hưởng tới Việt Nam. Các thế lực thù địch tiếp tục âm mưu chống phá với nhiều thủ đoạn mới và nham hiểm.

Đề nghị tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, trong đó, đổi mới tư duy triển khai công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới đất liền gắn với quan điểm, đường lối mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hội nghị đối ngoại toàn quốc đề ra. Đặc biệt, cần bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới đất liền. Tranh thủ cao nhất sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong và ngoài nước nhằm huy động được tối đa các nguồn lực để xây dựng và phát triển Tổ quốc.

Công tác thông tin đối ngoại phải gắn liền với các lĩnh vực khác, phải dự báo được tình hình, nắm được xu thế trong quan hệ quốc tế, chủ động trong công tác truyền thông, thống nhất trong định hướng, tăng tính thuyết phục, đa dạng hóa trong gắn kết giữa tuyên truyền chủ trương, chính sách với lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới, tạo niềm tin để cộng đồng quốc tế yên tâm đầu tư, tăng cường các mối quan hệ với Việt Nam.

Cùng với đó, tạo định hướng thống nhất, tăng cường tính thuyết phục trong công tác thông tin, quảng bá cũng như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá. Bảo đảm thế chủ động về thông tin, ứng phó hiệu quả với các tình huống, vụ việc, nhất là các vụ việc nhạy cảm, đột xuất phát sinh. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức, hình thức thông tin, đặc biệt cần tăng cường sử dụng nền tảng số, các phương tiện truyền thông mới, kênh thông tin mới, sản phẩm thông tin bằng các ngôn ngữ nước ngoài.

Quan tâm, đầu tư cả về nhân lực, vật lực và tài lực, trước hết phải có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt đầu tư mạnh hơn cho các cơ quan báo chí quốc gia, cơ quan báo chí địa phương liên quan đến các vấn đề chủ quyền biên giới, biển, đảo...; bảo đảm cơ sở vật chất - kỹ thuật cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại phát huy sức sáng tạo, đổi mới, tạo ra sản phẩm, đáp ứng yêu cầu phát triển của thế giới, của đất nước trong tình hình mới.

Nhân dịp này, 36 tập thể ,12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2021 được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen.

(Theo Báo Cao Bằng)

Dẫn nguồn: Gia Khánh

Thông tin mới nhất

Hoi dap

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 190
  • Trong tuần: 4 530
  • Tất cả: 705518
  • Tất cả: 867
Đăng nhập
 
ipv6 ready