Lượt xem: 65

Triển khai Quy định số 57 về đào tạo lý luận chính trị của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Sáng 16/3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Quy định số 57-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị (LLCT). Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê. Tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê chủ trì hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh: Để tiếp tục cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp trong đào tạo LLCT, đưa công tác đào tạo LLCT cho cán bộ ngày càng đi vào nền nếp theo yêu cầu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quy định số 57 gồm 4 chương, 12 điều, có sự kế thừa những nội dung còn phù hợp, bổ sung 6 điểm mới để thống nhất việc lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo lý luận sơ cấp, trung cấp và cao cấp chính trị đúng đối tượng, tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong tình hình mới.

Quy định số 57 quy định rõ về đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo sơ cấp LLCT, trung cấp LLCT và cao cấp LLCT; đồng thời, phân cấp nhiệm vụ đào tạo, thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy; các học viện, trường, trung tâm được giao nhiệm vụ đào tạo LLCT.

Tại hội nghị, đại biểu điềm cầu các tỉnh, thành phố đóng góp ý kiến vào Quy định số 57. Ban Tổ chức Trương ương nghi nhận, bổ sung những điểm mới đảm bảo sự chặt chẽ, tạo hướng đột phá quan trọng; hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc, đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các đại biểu của tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu tài liệu, văn kiện để nắm vững nội dung cốt lõi và những điểm quan trọng mới để tham mưu cụ thể hóa văn bản của tỉnh trong triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả kết luận, quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

(Theo Báo Cao Bằng)

Dẫn nguồn: Gia Hưng

Thông tin mới nhất

Hoi dap

Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 206
  • Trong tuần: 4 546
  • Tất cả: 705534
  • Tất cả: 883
Đăng nhập
 
ipv6 ready