Dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng nhà khách trong Công an nhân dân
Lượt xem: 23
Nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Bộ Chính trị và Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong quản lý tài sản công, bảo đảm tốt công tác hậu cần, phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, sử dụng nhà khách Công an nhân dân theo đúng quy định của pháp luật, Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng nhà khách trong Công an nhân dân gồm 03 Chương, 16 Điều để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định về nguyên tắc quản lý, sử dụng; điều kiện, trình tự, thủ tục bố trí ở nhà khách; phân loại nhà khách; trách nhiệm, quyền hạn quản lý, sử dụng nhà khách; quy định về bảo hành, bảo trì, lập và lưu trữ hồ sơ; quy định về quản lý tài chính, tài sản và chế độ báo cáo việc quản lý, sử dụng nhà khách trong Công an nhân dân.

Nhà khách trong Công an nhân dân được tổ chức dưới hai hình thức, gồm: Nhà khách là đơn vị sự nghiệp công lập, do Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật và Nhà khách không là đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, đối với nhà khách là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện vận hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với nhà khách không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan chủ quản giao đơn vị chức năng thuộc phạm vi quản lý để vận hành trên cơ sở đề xuất của đơn vị trực tiếp quản lý nhà khách.

Tài sản của Nhà khách là tài sản công, các cơ quan quản lý nhà khách và đơn vị vận hành nhà khách thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản của nhà khách theo các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, đối với nhà khách là đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vận hành nhà khách thực hiện lập báo cáo tài chính, quản lý tài chính, phân phối kết quả hoạt động thu-chi theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an về lập báo cáo tài chính và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân.

Đối với nhà khách không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vận hành nhà khách có trách nhiệm lập báo cáo tài chính gửi cơ quan tài chính trực tiếp cấp trên để tổng hợp chung tại báo cáo của cơ quan tài chính trực tiếp cấp trên; thực hiện cơ chế tài chính theo cơ chế quản lý tài chính của cơ quan tài chính trực tiếp cấp trên. Trường hợp nhà khách có phát sinh kết quả hoạt động thu-chi, đơn vị vận hành có trách nhiệm báo cáo đơn vị trực tiếp quản lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi sử dụng.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

Phòng Tham mưu
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement

Thông tin mới nhất

Hoi dap

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 44
  • Hôm nay: 611
  • Trong tuần: 9 703
  • Tổng lượt truy cập: 1289171
  • Tất cả: 2272
Đăng nhập
 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang