Khối thi đua các phòng Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu cần: Tổ chức ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023
Lượt xem: 164

Ngày 10/3, Khối thi đua các phòng Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu cần đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023.

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị

Với khẩu hiệu “Xây dựng lược lượng Công an tỉnh Cao Bằng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Khối thi đua các phòng Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu cần gồm 08 đơn vị thuộc Công an tỉnh sẽ tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật trong toàn Công an tỉnh; tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND có bản lĩnh vững vàng, vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo quy định; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản công đúng quy định của Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, thực hiện tốt chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

anh tin bai

Lãnh đạo các đơn vị trong khối ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023

 

Tại Hội nghị, các đơn vị đã tiến hành thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, Quy chế hoạt động và Tiêu chí, thang điểm bình xét thi đua năm 2023 của Khối. Đồng thời ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023./. 

Thực hiện: Gia Hưng
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thông tin mới nhất

Hoi dap

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 943
  • Trong tuần: 11 368
  • Tổng lượt truy cập: 1023682
  • Tất cả: 2214
Đăng nhập
 
ipv6 ready