Công an tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền, sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng
Lượt xem: 102
Ngày 27/4, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt I/2023). Tham dự hội nghị có đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại tá Đoàn Hồng Hiệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh.
anh tin bai

Hội nghị đã giới thiệu khái quát nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Triển khai, quán triệt một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành như: Đề án số 12-ĐA/ĐUCA, ngày 05/12/2022 của Đảng uỷ Công an Trung ương về nâng cao hiệu quả hoạt động của uỷ ban kiểm tra, cơ quan uỷ ban kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Chỉ thị số 04-CT/ĐUCA, ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26- NQ/ĐUCA, ngày 13/4/2015 của Đảng uỷ Công an Trung ương về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác Công an trong tình hình mới”; Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030…

anh tin bai

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: sau khi kết thúc hội nghị, đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt nội dung tác phẩm đến cán bộ, chiến sỹ, đảng viên và nhân dân một cách thiết thực, phù hợp, linh hoạt và hiệu quả. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Ngọc Ánh
image advertisement

Thông tin mới nhất

Hoi dap

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 2057
  • Trong tuần: 16 000
  • Tổng lượt truy cập: 1186734
  • Tất cả: 7622
Đăng nhập
 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang