70 năm ngày truyền thống an ninh kinh tế: Bảo đảm an ninh kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội
Lượt xem: 212
Cách đây vừa tròn 70 năm, Bộ Công an đã thành lập Phòng trinh sát II với nhiệm vụ “Điều tra, khám phá các hoạt động do thám, phản động trong vùng tự do, bảo vệ kinh tế, chống âm mưu phá hoại của địch”. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự hình thành của lực lượng trinh sát bảo vệ kinh tế từ Trung ương đến các địa phương. Tháng 7/1956 thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Cao Bằng thành lập Ban Bảo vệ kinh tế gồm 07 đồng chí do đồng chí Nông Văn Thăng phụ trách. 

Ngày 13/5/1953, Đồng chí Trần Quốc Hoàn, Thứ trưởng Thứ Bộ Công an ký Nghị định số 74/NGĐ-CA quy định tổ chức công an các cấp. Từ đây, tổ chức, nhiệm vụ của lực lượng Bảo vệ an ninh kinh tế đã được hình thành từ Trung ương đến các địa phương. Ngày 13/5/1953 trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Bảo vệ An ninh kinh tế.

Trong suốt chặng đường lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng An ninh kinh tế Công an toàn quốc, lực lượng An ninh kinh tế Công an Cao Bằng đã vượt qua khó khăn, khẳng định bản lĩnh của mình; mưu trí, dũng cảm lập được nhiều chiến công xuất sắc, phát hiện đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác trên lĩnh vực an ninh kinh tế góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dù ở giai đoạn lịch sử nào, lực lượng an ninh kinh tế cũng luôn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp, công tác nghiệp vụ, bảo đảm tốt an ninh kinh tế trên các tuyến, lĩnh vực được giao. Trong đó, đã tham mưu và trực tiếp tổ chức công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động chống phá chủ trương, đường lối, chính sách trên lĩnh vực kinh tế; bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế.

Những năm gần đây, tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến đến công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung và công tác bảo đảm an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Trung tá Hoàng Minh Hải, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng chia sẻ: “được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng luôn chủ động tiến hành công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; loại trừ nguy cơ đe doạ an ninh quốc gia trên lĩnh vực kinh tế để bảo vệ đường lối, chính sách phát triển kinh tế trên các lĩnh vực công thương, đầu tư, tài chính, ngân hàng, giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên, môi trường, nông, lâm, ngư nghiệp và các doanh trên địa bàn tỉnh. Chủ động, tham mưu, kiến nghị nhiều chủ trương, giải pháp khắc phục những sơ hở, yếu kém về quản lý kinh tế; phát hiện và đề xuất xử lý kịp thời một số vấn đề vi phạm pháp luật về kinh tế của cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”.

Đơn vị đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, tiến hành điều tra, truy xét, đề xuất xử lý các vụ, việc vi phạm pháp luật về kinh tế và các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia tại các cơ quan thuộc địa bàn, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng An ninh kinh tế. Từ năm 2000 đến nay, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp xác minh, làm rõ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khởi tố 01 vụ án hình sự, xử lý vi phạm hành chính 10 vụ, tổng số tiền xử phạt 196.000.000 đồng.

Phòng An ninh kinh tế đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp, ban quản lý các dự án trọng điểm thực hiện công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong quá trình quản lý, phát triển kinh tế tại địa phương... ký kết biên bản ghi nhớ, chương trình phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT; xây dựng, phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở, bảo đảm ANTT một cách sâu, rộng ngay tại các cơ quan, doanh nghiệp. Đồng thời triển khai nhiều phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT, an toàn các sự kiện kinh tế quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.

 

anh tin bai

Lực lượng An ninh kinh tế thực hiện công tác phối hợp bảo đảm an ninh kinh tế trên địa bàn

 

Bên cạnh đó, đơn vị luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, phát hiện sớm nhiều vụ việc, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp; thực hiện hiệu quả các thông tư liên tịch, quy chế phối hợp về bảo đảm an ninh kinh tế, chính trị nội bộ và an toàn tài sản ở các ngành kinh tế trọng điểm góp phần bảo đảm an toàn an ninh, trật tự tại các cơ quan, doanh nghiệp, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, gây rối về an ninh trật tự xảy ra tại các địa bàn; kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các yếu tố tác động xấu đến môi trường, sinh kế người dân và những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội...

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần gang thép Cao Bằng cho biết: “Trong thời gian qua, được sự quan tâm các cấp chính quyền địa phương và lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng; Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã chủ động phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh trật tự tại Khu liên hợp nhà máy Gang thép và khu văn phòng Công ty. Phòng An ninh kinh tế đã chủ động hướng dẫn, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch trong bảo đảm an ninh về khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Trong năm 2022, Công ty đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, tổ chức thành công Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Công nhân, người lao động tại công ty. Công ty CP Gang thép Cao Bằng là đơn vị doanh nghiệp có số lượng công nhân, người lao động đông nhất trong số các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh (khoảng 780 người) tuy nhiên Công ty trong thời gian qua không để xảy ra các vụ việc đình công, lãn công, tập trung đông người gây mất an ninh trật tự”.

Cùng với việc đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, Phòng An ninh kinh tế luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, củng cố lực lượng, các tổ chức đoàn thể, xã hội, nhất là thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ trong đơn vị; giữ gìn nội bộ đoàn kết, quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng an ninh kinh tế trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế -  xã hội của địa phương. thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI, XII của Đảng, Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch,vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đặc biệt là cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá, vì nhân dân phục vụ”…

Thường xuyên quan tâm, động viên, hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; công tác thiện nguyện, chung sức vì cộng đồng với nhiều chương trình hết sức ý nghĩa, thiết thực.

Trong thời gian tới, phòng ANKT Công an tỉnh tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh để tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trên lĩnh vực kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, không để xảy ra các sơ hở, thiếu sót. Kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chú trọng các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, huy động sức mạnh của mọi tầng lớp Nhân dân. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các đề án, phương án bảo đảm an ninh kinh tế trên các lĩnh vực, bảo đảm an ninh trật tự, không để hình thành các vụ việc phức tạp, các điểm nóng về an ninh trật tự trên lĩnh vực kinh tế, nhất là khiếu kiện,  khiếu  nại tập trung đông người… Xây dựng lực lượng An ninh kinh tế thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ là nhân tố quan trọng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh cùng các lực lượng khác đã lập nên nhiều chiến công, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Với thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, Phòng An ninh kinh tế vinh dự được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ trưởng, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Giám đốc Công an tỉnh. Nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đơn vị Tiến Tiến. Bên cạnh đó, hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng./.

Ngọc Ánh
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement

Thông tin mới nhất

Hoi dap

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 1977
  • Trong tuần: 15 920
  • Tổng lượt truy cập: 1186654
  • Tất cả: 7542
Đăng nhập
 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang