Đảng ủy Công an Trung ương quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư
Lượt xem: 1832

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước để phổ biến, quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Cao Bằng có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo 27 đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thống nhất không sửa đổi Điều lệ Đảng và giao Ban Chấp hành Trung ương khóa mới xem xét sửa đổi một số nội dung cho phù hợp. Thực hiện chủ trương trên, ngày 30/7/2021 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng và có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Ngày 28/9/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII cũng đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW, Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.

Ngay sau Hội nghị này, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phát huy trách nhiệm, thực hiện tốt các nội dung được quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo cấp dưới trong phạm vi phụ trách cùng thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới…

Điểm cầu Công an tỉnh Cao Bằng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; trong đó nêu rõ, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 04/10 đến ngày 07/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung sau: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024…     

 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đấy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm…

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí Thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng...

Gia Hưng
Tin khác
1 2 
image advertisement

Thông tin mới nhất

Hoi dap

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 397
  • Trong tuần: 9 489
  • Tổng lượt truy cập: 1288957
  • Tất cả: 2058
Đăng nhập
 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang