Giữ vững vai trò Đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo
Lượt xem: 1758
Sáng 15/12/2021, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) Bộ Công an chủ trì Hội nghị trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để quán triệt, triển khai các Kết luận, Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tổng kết công tác PCTN, LP năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

  Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Về phía Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; thành viên Ban Chỉ đạo PCTN, THTK, CLP Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ...

  Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

   

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, ngày 09/12/2021, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm. 

  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu khai mạc Hội nghị.

   

  Quán triệt tinh thần nội dung Hội nghị và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ủy CATW tổ chức Hội nghị hôm nay để quán triệt thực hiện nghiêm túc về nội dung Kết luận số 21, Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Đảng ủy CATW thực hiện Kết luận số 21 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong bối cảnh hiện nay. Trên cơ sở đó nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; quyết tâm xây dựng Đảng bộ CATW thực sự trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, giữ vững vai trò Đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo. Bên cạnh đó, Hội nghị được tổ chức để tổng kết công tác PCTN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ đạo PCTN, THTK, CLP Bộ Công an. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; nghe Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, đại diện Văn phòng Đảng ủy CATW trình bày Dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy CATW thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/20/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. 

  Các đại biểu nghe quán triệt quán triệt Kết luận số 21; Quy định số 37 và Dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy CATW thực hiện Kết luận số 21.

   

  Tiếp đó, Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, THTK, CLP Bộ Công an và kết quả công tác PCTN, THTK, CLP của lực lượng Công an nhân dân (CAND) năm 2021; dự thảo Kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực, THTK, CLP của lực lượng CAND năm 2022. Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo PCTN, LP Bộ đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ PCTN, LP trong CAND; tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí trong CAND và đấu tranh chống tội phạm tham nhũng...

  Ban Chỉ đạo PCTN, THTK, CLP Bộ Công an đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy CATW và Bộ trưởng Bộ Công an các chủ trương, chương trình, kế hoạch, biện pháp PCTN, LP trong CAND và công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng thuộc trách nhiệm của CAND; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch, PCTN, LP trong CAND và công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng thuộc trách nhiệm của Công an đơn vị, địa phương đạt kết quả. Kết quả hoạt động PCTN, LP Bộ Công an trong năm qua đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác PCTN, LP trong CAND, góp phần phòng ngừa, hạn chế sai phạm, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. 

  Phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng nêu rõ, Bộ Công an là đơn vị Trung ương đầu tiên tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 21, Quy định số 37 gắn với tổng kết công tác PCTN, rất kịp thời. Nội dung đầy đủ sâu sắc, chắc chắn sẽ có tác dụng tốt, đúng như yêu cầu đề ra. Đồng thời nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, trong năm 2021, lực lượng CAND tiếp tục đóng vai trò quan trọng, nổi bật trong triển khai thực hiện công tác PCTN của Đảng và Nhà nước, là lực lượng chủ công phát hiện, điều tra và đề nghị xử lý nghiêm rất nhiều vụ án về tham nhũng, kinh tế. Công tác PCTN trong lực lượng CAND được triển khai bài bản, kiên quyết; công tác giáo dục tư tưởng chính trị được đẩy mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khiếu nại tố cáo... Đồng chí tin tưởng, công tác PCTN, tiêu cực của Bộ Công an trong năm 2022 sẽ thu được kết quả cao hơn, tiếp tục khẳng định uy tín và sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước.

  Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng phát biểu tại Hội nghị.

   

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thời gian tới, các cấp ủy các cấp trong CAND cần luôn kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, phát huy sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Nhận thức sâu sắc, đầy đủ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận số 21, Quy định số 37, từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải đề cao trách nhiệm, nêu gương, tự giác thực hiện; phát huy tính tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, thân ái và đoàn kết; lấy việc tự soi, tự sửa là thường xuyên, kết hợp nhuần nhuyễn giữa xây và chống là chiến lược lâu dài. Ngay sau Hội nghị, các cấp ủy trong CAND khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận, Quy định phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ. 

  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

   

  Tiếp tục gương mẫu tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị; các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy CATW về công tác PCTN, tiêu cực, lãng phí của lực lượng CAND. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo với phương châm “giám sát phải thường xuyên và mở rộng; phát hiện và ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, từ lúc mới manh nha; kiên quyết không để vi phạm nhỏ, hình thành vi phạm lớn; kiểm tra nhất thiết phải có trọng tâm, trọng điểm, kết luận phải rõ ràng và xử lý vi phạm phải nghiêm minh”. Đấu tranh với tham nhũng phải gắn liền với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường phối hợp, chủ động công khai, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về PCTN...

  Đối với công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, cần kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; tập trung nắm bắt tình hình các lĩnh vực trọng điểm, nổi cộm, kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đã khởi tố, sớm kết luận, đề nghị truy tố, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực...

  Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

  (Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an)

   

  Dẫn nguồn: Gia Hưng
  Tin khác
  1 2 
  image advertisement

  Thông tin mới nhất

  Hoi dap

  Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 53
  • Hôm nay: 572
  • Trong tuần: 9 664
  • Tổng lượt truy cập: 1289132
  • Tất cả: 2233
  Đăng nhập
   
  ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang